Junes Lokka – Oululainen kunnallisvaaliehdokas

junes lokka rovaniemi

Tiedot

Kotisivu / blogi: www.jlokka.fi/
Puolue: Sitoutumaton
Paikkakunta: Oulu

Näkökanta

Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on olennaista, että ihmisoikeusvelvoitteita noudatetaan ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen. Kidutus, kuolemantuomio, laittomat vapaudenriistot, pakkotyö, ihmiskauppa ja sananvapauden rikkomukset ovat esimerkkejä globaaleista ihmisoikeushaasteista.

Ihmisoikeusjulistuksen 19. artiklan mukaan jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Kairon ihmisoikeusjulistuksen 22. artiklan mukaan sen sijaan ”Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari’a.” eli ”kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti tavalla, joka ei ole ristiriidassa sharia-lain kanssa”.

Miksi Suomessa noudatetaan tuota jälkimmäistä eikä sitä alkuperäistä? Ja miksi perustuslaki on kopioitu Kairon julistuksesta eli ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.”?

Mielestäni Suomessa pitäisi noudattaa muuta kuin sharia-lakia.

Pin It on Pinterest

Share This